F עוסק פטור – תקבול
Close

עוסק פטור

ללמוד איך לעבוד נכון ולהימנע מטעויות

בלוג

עוברים מפטור למורשה? חשוב לדעת

מתי נוציא 2 מסמכים במקום אחד? כאשר התשלום הוא לא מידי כלומר שאנחנו מתבקשים להוציא חשבונית מס טרם קבלת הכספים. במצב זה נוציא ללקוח חשבונית מס וכאשר נקבל את הכסף "נסגור" את החשבונית עם קבלה שמציינת את אופן קבלת התשלום והסכום.

בלוג

דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי הוא דוח שמגישים למס הכנסה עוסקים פטורים שסכום הכנסותיהם עד 100,491 ₪ בשנה. הדוח מכיל את פרטי העוסק/ת וסה"כ ההכנסות שהיו להם בשנת המס..

בלוג

כל מה שחשוב לדעת על חשבונית עסקה

חשבונית עסקה נותנת פתרון לעוסקים פטורים שדורשים מהם חשבונית או כאשר הלקוח רוצה מסמך לפני ביצוע העבודה. כאשר עוסק פטור מוציא חשבונית עסקה..