F עוברים מפטור למורשה? חשוב לדעת – תקבול
Close

בלוג לעסקים

עוברים מפטור למורשה? חשוב לדעת

המעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה קורה שהעסק מכניס יותר מ 100,409 ₪ בשנה. כשהעסק עובר את הסכום הזה במהלך השנה מרגע שהוא עובר את הסכום המצוין הוא צריך להתחיל להפיק חשבוניות. אם עד היום הוצאנו קבלה על כל עסקה מרגע המעבר למורשה אנו חייבים להוציא חשבונית מס קבלה.

 

חשבונית מס קבלה היא בעצם מסמך המורכב משני מסמכים שחוברו להם יחדיו חשבונית מס שנותנת לנו פירוט של הפריטים וחישוב המע"מ והקבלה שמציינת את קבלת הכספים. שימו לב לעסקאות שבהם התשלום הוא מידי כמו אשראי ביט ומזומן יש להפיק ללקוח חשבונית מס קבלה שכן סגרנו את העסקה וקיבלנו תשלום.

 

מתי נוציא 2 מסמכים במקום אחד? כאשר התשלום הוא לא מידי כלומר שאנחנו מתבקשים להוציא חשבונית מס טרם קבלת הכספים. במצב זה נוציא ללקוח חשבונית מס וכאשר נקבל את הכסף "נסגור" את החשבונית עם קבלה שמציינת את אופן קבלת התשלום והסכום. ניתן להפיק חשבונית מס אחת ואז להפיק מספר קבלות אם התשלום הוא חלקי ומתקבל בזמנים שונים.

 

הדרך המומלצת לעבוד עם תשלום שמתקבל לאורך זמן היא להפיק חשבונית עסקה על כל העסקה ושמתקבל התשלום להפיק חשבונית מס קבלה אם התשלום יחסי אז כל פעם חשבונית מס קבלה על החלק היחסי בצורה זה נמנע מתשלום המע"מ לפני שקיבלנו כסף.

 

לפי תיקון 42 לחוק המע"מ  קונה או מקבל השרות לא יכול לדרוש חשבונית מס קודם לתשלום כלומר אתם גם יכולים להפנות את הדורש לחוק ולהסביר שאפשר לקבל חשבונית עסקה בלבד טרם קבלת התשלום.

 

המע"מ בחשבונית הוא החלק שהעוסק המורשה משלם חזרה למדינה (בד"כ כל חודשיים). שעסק מפיק חשבונית מס הוא צריך לשלם את המע"מ המצוין בחשבונית בדיווח הבא שלו לכן חשוב לשים לב ולהפיק חשבוניות מס רק קרוב למועד קבלת הכספים כדי להימנע מתשלום מע"מ למדינה לפני קבלת הכספים מהלקוח.

 

הבדל חשוב בין פטור למורשה הוא עניין ההוצאות. כעוסק מורשה אתם צריכים לשלם את המע"מ של החשבוניות שלכם אבל אתם גם מזדכים על המע"מ בחשבוניות של ההוצאות שלכם. ההוצאות גם נכנסות לחישוב המס השנתי שלכם לכן חשוב לתעד ולשמור את ההוצאות ולדווח אותם כדי להוריד את תשלומי המע"מ שנוצרו מהמכירות שלכם והמס שתצטרכו לשלם על הרווחים שלכם בסוף השנה.

בלוג לעסקים