F הוראות קבע - תקבול
Close

הוראות קבע

סוגי הוראות קבע

הסבר קצר

ישנם כמה סוגים של הוראות קבע אשר בתי עסק ואנשים פרטיים מכירים:

1.הוראת קבע בבנק – מונח שאומר "פתיחת הרשאה לחיוב" בבנק של המשלם. המשמעות של פתיחת הוראות קבע כזו היא שבית העסק יכול לשלוח לבנק חשבון דרך מערכות שונות או ישירות והבנק ישלם לו מהחשבון אוטומטית, ניתן להגביל את הסכום מראש או להשאירו פתוח.

*בין עסקים לרוב הוראות הקבע נשארת עם סכום פתוח ובתשלום חשבונות.

2. הוראות קבע בכרטיס אשראי – חיוב חודשי אשר נעשה בכרטיס אשראי, מתבצע לרוב דרך מערכות אוטומטיות כמו תקבול. חשוב לדעת שהוראת קבע באשראי ניתן לבטל מול חברת האשראי של מחזיק הכרטיס ובדרך כלל אינה נחשבת "עסקה בטוחה" מאחר והלקוח יכול לבטל בכול עת.

3.לשכות שירות – הוראת קבע של לשכת שירות בדומה להוראת קבע בנקאית היא הוראת קבע אשר את תהליך אישור ההוראה מול הבנק הלשכה עושה.