F Wclovers - הפעלת תקבול אשראי וחשבוניות מדריך | תקבול
Close

שלבים להתקנה

פתיחת חשבון בתקבול

 

נשלם עלות הקמה עם הנחה לפי סוג העסק שימו לב יש הבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה.

נירשם לתקבול לחבילה הבסיסית של סליקה + 50 חשבוניות לחודש ב49 ש"ח + מע"מ או שניכנס לאזור החבילות ונבחר לנו חבילה מתאימה כאשר ההבדל בין החבילות הוא הכמות של הרכישות והחשבוניות שנפיק באתר המכירות. 

לאחר ההרשמה לתקבול נסנכרן את הסליקה של תקבול לחשבון ב Wclocers על ידי העתקת מפתחות מאזור הממשקים של תקבול למערכת וורדפרס

הולכים ל Settings – > Payments
Prefferd Payment Method מעבירים ל Takbull

ומעתיקים את המפתחות מתקבול.

הגדרת חשבונית

הפעלת אפשרות החשבונית של תוסף תקבול תפיק חשבונית מס דיגיטלית של תקבול ותאפשר לבעל העסק להפיק חשבונית דיגיטלית לכל סוגי העסקאות שעוברות בעסק : אשראי, פייפל, מזומן וכדומה בממשק תקבול.

זהו התקנתם את תוסף הסליקה של תקבול עכשיו רק נשאר להביא את הלקוחות לאתר .. בהצלחה!