F Shahar Ayalon – תקבול
Close

Shahar Ayalon

ללמוד איך לעבוד נכון ולהימנע מטעויות

בלוג

חיבור סליקת אשראי לעמותה

פרוטוקול מורשה חתימה הוא מסמך שהעמותה יוצרת בהקמת העמותה על ידי "הוועד המנהל" על פי תקנון העמותה. לקבלת אישור ניהול תקין ואישור לסלוק פרוטוקול מורשה החתימה חייב להיות מורכב לפחות מ 2 מורשי חתימה שמורשים יחדיו לא כל אחד לחוד..

בלוג

טיפים להפקת קבלת תרומה

על פי סעיף 35 לחוק העמותות חובה על העמותה להפיק קבלות על מכירות ושירותים בנפרד מקבלות עבור תרומה. העמותה חייבת לציין על קבלות בגין תרומה את המילה תרומה כלומר "קבלת תרומה".

בלוג

עוברים מפטור למורשה? חשוב לדעת

מתי נוציא 2 מסמכים במקום אחד? כאשר התשלום הוא לא מידי כלומר שאנחנו מתבקשים להוציא חשבונית מס טרם קבלת הכספים. במצב זה נוציא ללקוח חשבונית מס וכאשר נקבל את הכסף "נסגור" את החשבונית עם קבלה שמציינת את אופן קבלת התשלום והסכום.

בלוג

דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי הוא דוח שמגישים למס הכנסה עוסקים פטורים שסכום הכנסותיהם עד 100,491 ₪ בשנה. הדוח מכיל את פרטי העוסק/ת וסה"כ ההכנסות שהיו להם בשנת המס..

בלוג

כל מה שחשוב לדעת על חשבונית מס

עוסק מורשה וחברה בעמ חייבים להפיק חשבונית מס על פי דרישת הלקוח. את חשבונית המס העסק מדווח בדיווח חודשי ומשלם את המע"מ שנגבה עבור המדינה בעת..

בלוג

כל מה שחשוב לדעת על חשבונית עסקה

חשבונית עסקה נותנת פתרון לעוסקים פטורים שדורשים מהם חשבונית או כאשר הלקוח רוצה מסמך לפני ביצוע העבודה. כאשר עוסק פטור מוציא חשבונית עסקה..

בלוג

8 דרכים לחסוך בעסק חדש

פרסום בחשבונית או בקבלה – צירוף חומר פרסומי כמו קופונים ומבצעים למייל של החשבונית שיוצאת ללקוח יכול לחסוך לעסק הוצאות פרסום

בלוג

הוצאות בעסק 5 דברים שחובה לדעת

הוצאה עבור העסק מזכה את העסק בהחזר המע"מ ששולם ונרשמת כהוצאה שתחושב כנגד ההכנסות בחישוב המס השנתי שהעסק צריך לשלם למס הכנסה

בלוג

למה לא קונים את המוצר

הדבר הראשון שנאשים במוצר שלא מוכר זה את המחיר שלו אבל בדרך כלל המחיר שאנחנו נוקבים הוא מחיר שאנו יודעים שיעבוד, אז מה הבעיה עם המכירות?