F מדריך בניית קישור תשלום לוואצאפ - תקבול
Close

שלבים ליצירת קישור

1. בחירת דפי סליקה.

2. יצירת דף חדש.

2. נבחר את ההגדרות הרצויות.

4. לחיצה על טאב פריטים.

5. הוספת פריט חדש.

6.נמלא פרטי מוצר או שירות.

7. נשמור את המוצר .

8. נשמור את העמוד .

9. נלחץ על שיתוף ב WHATSAPP.

מדריך וידאו

מדריך יצירת קישור לוואצאפ מהנייד

מדריך ליצירת קישור לוואצאפ
מדריך ליצירת קישור לוואצאפ1
מדריך ליצירת קישור לוואצאפ3