F איך מחייבים כרטיס אשראי בתקבול | תקבול
Close

חיוב אשראי בתקבול

בחירת סוג עסקה.

הזנת סכום.

מילוי פרטי אשראי.

ביצוע חיוב.

 

מדריך חיוב אשראי מהמחשב

חיוב אשראי מהמחשב

מדריך חיוב אשראי מהנייד

חיוב אשראי מהנייד