F דוחות לרואה חשבון – תקבול
Close

רואה חשבון


כול סוגי העסקים ומלכ"רים צריכים לייצר דוח הכנסות חודשי אם הם פטור, מורשה או חברה. 

בסוף כול חודש (או תקופתי בהתאם להתנהלות שקובעים) תצטרכו לדווח לרואה החשבון שלכם איזה הכנסות והוצאות היו לכם.
כדי לעשות זאת תצטרכו להגיש לרואה החשבון את כול המסמכים שיצרתם מהדיווח הקודם שעשיתם. במערכת תקבול תוכלו לגשת ולשלוח את כול המידע לרואה החשבון בדוח מסודר במייל שהוא בתורו קולט לתוכנת הנהלת חשבונות שלו שיודעת לתת לו תמונה מקיפה של תנועות ותזרים העסק.

דוח הכנסות חודשי מתוזמן לרואה חשבון

 

במערכת תקבול
דוח הכנסות חודשי מרכז את כול החשבוניות או קבלות שהפקנו ללקוחות. להפיק דוח כזה נלך ל-
דוחות -> דוחות חיצוניים -> טאב דיווח הכנסות תקופתי
במסך נראה 2 אפשרויות
1. שליחה אוטומטית כל חודש – ישלח לרואה החשבון דוח הכנסות כל יום שני בשבוע הראשון של החודש. (לא ב2 לחודש)
2. שלח עכשיו – מאפשר שליחת דוח הכנסות באופן מיידי ומאפשר לבחור בדוח טווח תאריכים.

קובץ חשבשבת MOVIN.DAT לרואה חשבון

 

לפני שנפיק קובץ לחשבשבת תחילה יש להגדיר אותו לפי התוכנה של הרואה חשבון. כדי שקליטת הקובץ תעבור חלק יש לרשום את המונים של החשבשבת
לעשות זאת יש לנווט ל – הגדרות – הגדרות מסמכים ובתפריט הפעולות יש לבחור הנהלת חשבונות ולמלא במסך את המונים הנדרשים.

להפקת הקובץ לרואה חשבון נלך במערכת לדוחות – דוחות חיצוניים -ייצוא לחשבשבת נזין מייל ונשלח.

* בכל נושא של התנהלות חשבונאית תקבול תמיד ממליצה לפנות לרואה חשבון מוסמך להתייעצות.