F חשיבה יצירתית – תקבול
Close

חשיבה יצירתית

ללמוד איך לעבוד נכון ולהימנע מטעויות

לתת פתרון לבעיות

המלך והסלע – משל על פתרון בעיות בעסקים, בעבר הרחוק בממלכה עתיקה מלך הורה להניח סלע ענק באמצע דרך. המלך הסתתר ורצה לראות אם מישהו יוזיז..

חשיבה מחוץ לקופסא

2 אבנים -משל קטן על חשיבה מחוץ לקופסא. בעבר הרחוק בממלכה עתיקה לאיכר מסכן היה חוב גדול למלווה בריבית של הכפר..