F לתת פתרון לבעיות – תקבול
Close

המלך והסלע

 

בעבר הרחוק בממלכה עתיקה מלך הורה להניח סלע ענק באמצע דרך. המלך הסתתר ורצה לראות אם מישהו יוזיז את הסלע. חלק מהסוחרים החשובים בממלכה עברו בדרך ראו את הסלע ועברו מסביבו. הרבה אנשים קיללו את המלך על הדרך החסומה ועל חוסר הטיפול בתשתיות בממלכה, אבל אף אחד לא עשה כלום כדי להוזיז את הסלע.

איכר שסוחב ירקות למכירה בשוק עבר בדרך. כשהתקרב לסלע שחוסם את הדרך הוריד את הירקות למטה והחלק לדחוף את הסלע. אחרי מאמצים רבים הוא הצליח.

אחרי שחזר לירקות שלו שם לב שאיפה שהיה מונח הסלע כעת היה מונח שק מטבעות ומכתב שאומר ששק המטבעות של המלך שייך לגיבור שהוזיז את הסלע מהדרך במקום להתלונן.