F חשיבה מחוץ לקופסא – תקבול
Close

2  אבנים

בעבר הרחוק בממלכה עתיקה לאיכר מסכן היה חוב גדול למלווה בריבית של הכפר.

המלווה, אשר היה זקן ומכוער, אהב את ביתו היפה של האיכר. אז הוא הציע עסקה.

הוא אמר שהוא יוותר לאיכר על החוב אם הוא יוכל לקבל את ידו של בתו לחתונה.

האיכר וביתו נחרדו ונגעלו מההצעה של המלווה בריבית. אז המלווה התחמן הציע

שהגורל יחליט. הוא אמר להם שהוא ישים אבן אחת שחורה ואבן אחת לבנה בשק

ובת האיכר תבחר אבן אחת מתוך השק.

אם היא תבחר באבן הלבנה היא לא צריכה להתחתן איתו והחוב של אביה יימחק.

אם היא תבחר את באבן השחורה אז היא תתחתן איתו וחובה של אביה יימחק. אם

היא תסרב לבחור אז אביה ייזרק לכלא בגלל חובו.

המלווה התכופף לאדמה מלאת האבנים והרים 2 אבנים תוך כדי שהוא מדבר ושם

בשק, ביתו של האיכר שמה לב במבט חטוף שהוא הרים רק 2 אבנים שחורות אל

השק. המלווה הושיט את השק אל בת האיכר וביקש ממנה לבחור.

מה הייתם מייעצים לנערה ?

מה כבר היא יכולה לעשות בלי שאביה ייכנס לכלא?

בת האיכר הושיטה ידה אל השק והוציאה אבן אחת ומהר בלי שאף אחד יראה

הפילה אותה לאדמה מלאת האבנים. "אוי כמה אני מגושמת אבל לא נורא אם

תסתכל בשק ותראה איזה אבן נשארה נוכל לדעת איזה אבן הפלתי".

המלווה לא העז להודות שניסה לרמות וכך הנערה יצאה מהמצב הבלתי האפשרי.

בלוג לעסקים

חיבור סליקת אשראי לעמותה

פרוטוקול מורשה חתימה הוא מסמך שהעמותה יוצרת בהקמת העמותה על ידי "הוועד המנהל" על פי תקנון העמותה. לקבלת אישור ניהול תקין ואישור לסלוק פרוטוקול מורשה החתימה חייב להיות מורכב לפחות מ 2 מורשי חתימה שמורשים יחדיו לא כל אחד לחוד..

קרא עוד »

טיפים להפקת קבלת תרומה

על פי סעיף 35 לחוק העמותות חובה על העמותה להפיק קבלות על מכירות ושירותים בנפרד מקבלות עבור תרומה. העמותה חייבת לציין על קבלות בגין תרומה את המילה תרומה כלומר "קבלת תרומה".

קרא עוד »

עוברים מפטור למורשה? חשוב לדעת

מתי נוציא 2 מסמכים במקום אחד? כאשר התשלום הוא לא מידי כלומר שאנחנו מתבקשים להוציא חשבונית מס טרם קבלת הכספים. במצב זה נוציא ללקוח חשבונית מס וכאשר נקבל את הכסף "נסגור" את החשבונית עם קבלה שמציינת את אופן קבלת התשלום והסכום.

קרא עוד »