F ארכיון הפקת מסמך - תקבול
Close

הפקת מסמך

ללמוד איך לעבוד נכון ולהימנע מטעויות

בלוג

טיפים להפקת קבלת תרומה

על פי סעיף 35 לחוק העמותות חובה על העמותה להפיק קבלות על מכירות ושירותים בנפרד מקבלות עבור תרומה. העמותה חייבת לציין על קבלות בגין תרומה את המילה תרומה כלומר "קבלת תרומה".

בלוג

עוברים מפטור למורשה? חשוב לדעת

מתי נוציא 2 מסמכים במקום אחד? כאשר התשלום הוא לא מידי כלומר שאנחנו מתבקשים להוציא חשבונית מס טרם קבלת הכספים. במצב זה נוציא ללקוח חשבונית מס וכאשר נקבל את הכסף "נסגור" את החשבונית עם קבלה שמציינת את אופן קבלת התשלום והסכום.

בלוג

דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי הוא דוח שמגישים למס הכנסה עוסקים פטורים שסכום הכנסותיהם עד 100,491 ₪ בשנה. הדוח מכיל את פרטי העוסק/ת וסה"כ ההכנסות שהיו להם בשנת המס..

בלוג

כל מה שחשוב לדעת על חשבונית מס

עוסק מורשה וחברה בעמ חייבים להפיק חשבונית מס על פי דרישת הלקוח. את חשבונית המס העסק מדווח בדיווח חודשי ומשלם את המע"מ שנגבה עבור המדינה בעת..

בלוג

כל מה שחשוב לדעת על חשבונית עסקה

חשבונית עסקה נותנת פתרון לעוסקים פטורים שדורשים מהם חשבונית או כאשר הלקוח רוצה מסמך לפני ביצוע העבודה. כאשר עוסק פטור מוציא חשבונית עסקה..