F מדריך להתקנת תוסף תקבול לווקומרס | תקבול
Close

שלבים להתקנה

הורדת התוסף מחנות וורדפרס

ניכנס מאזור הבקרה של וורדפרס ל"תוספים". נרשום בקופסת החיפוש את מילת החיפוש TAKBULL כדי לראות את תוספי הסליקה של תקבול לוורדפרס. נבחר את תוסף סליקה תקבול לווקומרס ונלחץ על התקן ולאחר מכן על הפעלה.

במידה ואין לנו עדיין חשבון בתקבול אין צורך לעבור לשלב הבא ואפשר לשמור ולראות את איזור התשלום המעוצב של תקבול בתוך האתר 

שילוב מפתחות הממשקים לסנכרון החשבון

במידה ויש לנו חשבון עם מסוף אשראי וחבילה מתאימה בתקבול נסנכרן את תוסף הסליקה של תקבול לחשבון בתקבול על ידי העתקת מפתחות מאזור הממשקים של תקבול 
הגדרת חשבונית

הפעלת אפשרות החשבונית של תוסף תקבול תפיק חשבונית מס דיגיטלית של תקבול ותאפשר לחנות האינטרנטית להפיק חשבונית דיגיטלית אוטומטית לכל סוגי העסקאות שעוברות באתר : אשראי, פייפל, מזומן וכדומה.

זהו התקנתם את תוסף הסליקה של תקבול עכשיו רק נשאר להביא את הלקוחות לאתר .. בהצלחה!