F מדריך להתקנת תוסף תקבול לווקומרס | תקבול
Close

התקנת תוסף תקבול לסליקה וחשבוניות בוורדפרס

הורדת התוסף מחנות וורדפרס

1. ניכנס מאזור הבקרה של וורדפרס ל"תוספים". נרשום בקופסת החיפוש את מילת החיפוש TAKBULL כדי לראות את תוספי הסליקה של תקבול לוורדפרס. נבחר את תוסף סליקה תקבול לווקומרס ונלחץ על התקן ולאחר מכן על הפעלה. ניתן גם להוריד את התוסף מהקישור הבא ולהתקין מZIP – להורדת תוסף TAKBULL

במידה ואין לנו עדיין חשבון בתקבול אין צורך לעבור לשלב הבא ואפשר לשמור ולראות את איזור התשלום המעוצב של תקבול בתוך האתר 

שילוב מפתחות הממשקים לסנכרון החשבון

2. תוסף תקבול מגיע עם מפתחות של מערכת דמו שמאפשרת לנו לראות את עמוד התשלום במידה ופתחתם חשבון עם מסוף אשראי וחבילה מתאימה בתקבול ניתן להפעיל את תוסף הסליקה של תקבול על ידי העתקת מפתחות מאזור הממשקים של תקבול .

מדריך וידאו

הגדרות התוסף

הסבר על מסך ההגדרות בתוסף תקבול לווקומרס

לגשת להגדרות תקבול נלך בתפריט האתר ל

WOOCOMMERCE – SETTINGS – PAYMENTS

ווקומרס – הגדרות – תשלומים

Enable/Disable – הפעלה וכיבוי התוסף

Title – תיאור צורת התשלום

Description – הסבר על צורת התשלום

API Key/secert – מפתחות סנכרון חשבון

Payment Gateway Display Type – הגדרת עמוד התשלום באייפריים (בתוך האתר ) או רידיירקט (הפנייה לעמוד חיצוני מאובטח)

Deal Type צורת חיוב – J4 עסקה רגילה או J2 עסקה מושהית

Saved cards – שומר פרטי כרטיס אשראי ללקוחות רשומים (תקף ללקוחות שפתחו חשבון באתר)

Number of Payments – הצגת מספר תשלומים בעמוד חיוב האשראי

Custom Payments מדרגות תשלומים – מציג בחירת כמות תשלומים לפי סכום העסקה

Create invoice – צור חשבונית אוטומטית לשליחה במייל לעסקאות אשראי

Document type – סוג מסמך מאפשר לנו לבחור איזה מסמך יופק בסיום העסקה וישלח ללקוח

Tax included – כולל מע"מ – מאפשר לנו לשלוט איך יוצג המע"מ בחשבונית:

1. כן, הגדרה רגילה של מע"מ לכול העסקים

2. לא, מוריד את המע"מ במידה ויש צורך להפיק חשבונית עם פריטים עם 0 מע"מ (טוב לאתרים שמוכרים רק לחו"ל)

3. לא רק בישראל, יפיק חשבוניות ללא מע"מ לכול המדינות חוץ מישראל (טוב לאתרים שמוכרים בחו"ל ובארץ)

Activate Tax per product מס פר מוצר – מאפשר לקלוט את הגדרת המס מווקומרס ברמת הפריט

Create Invoice for other payment gateways – צור חשבונית לכול צורות התשלום באתר – מאפשר הפקת חשבונית אוטומטית לכול סוגי צורות התשלום שמתקבלות באתר.

Logging יומן אירועים – מופעל כשצריך לבדוק מה "מפריע" לתוסף במערכת של האתר.