F מדריך הגדרת חשבונית קבלה – תקבול
Close

פרטי העסק שמופיעים על החשבונית / קבלה

כשנתחבר לתקבול בכניסה הראשונה המערכת תבקש מאיתנו לרשום את פרטי העסק. הפרטים האלה שנרשום גם יופיעו לנו על החשבוניות שנפיק או הקבלות הדיגיטליות. לחזור למסך הזה לשינויים לאחר ששמרנו ננווט בתפריט להגדרות – הגדרות חברה. כאן נוכל להגדיר את פרטי העסק לכותרת המסמך. הגדרות אלו (חוץ מהלוגו) הם חובה להפקת מסמכים תקינים למס הכנסה. ההגדרות חייבות לכלול:
שם העסק, סוג העסק : פטור / מורשה / חברה / עמותה ומספר הזיהוי של העסק במס הכנסה מספר העוסק מורשה / פטור / ח.פ / ע"ר.

עוד פרטים שהם חובה על החשבונית הם מספר טלפון יישוב מייל וכתובת. את הלוגו ניתן להגדיר בשלב מאוחר יותר אבל מומלץ לא להפיק מסמכים ללא הלוגו מאחר והמסמך מאבד מהרשמיות שלו.

 

נכנס בתפריט להגדרות חברה

הגדרות חברה

 הגדרות מסמכים 

נלך להגדרות – הגדרות מסמכים
בהגדרות מסמכים נוכל להגדיר את המייל שיוצא עם המסמך וההעתקים שלו וכן את הלוגו והחתימה של העסק.לוגו יופיע בראש המסמך והחתימה תופיע בתחתית המסמך כאשר חתימה שאתם שמים על חשבונית צריכה להיות חתימה ו/או חותמת של בעל העסק.

 

נכנס בתפריט להגדרות מסמכים

הגדרות מסמך

הגדרת המייל והוספת הערה למסמך

בשדות של הגדרת המייל : חשוב שנסמן שלח העתק מסמך בהפקה שנוכל לראות את ההעתק של המסמך שאנו שולחים (טוב במיוחד למי שלא בטוח אם הלקוח קיבל).
 בטקסט הנושא ובשם השולח נכתוב את מה שהלקוח ייראה בכותרת המייל בתיבה שלו.
בשדה טקסט בגוף המייל נוכל לרשום הודעה שמודיעה ללקוח שהתבצעה רכישה כמו לדוגמא:
שלום,

תודה שרכשתם מ______ מצורף מסמך חתום דיגיטלי

בברכה,
צוות _____

שימו לב ! במהלך חודש אוגוסט כול רכישה שניה מקבלת 10% הנחה
 קוד קופון HOTSALE
לאתר הבית שלנו (לינק לאתר)
המוצר הלוהט של הקיץ (לינק למוצר)

שימו לב שבראש העורך ניתן לשלב תמונות וליניקים.

בדיקת התוצאה

עכשיו שסיימנו להגדיר חשוב שנפיק מסמך לדוגמא. אנו ממליצים על הפקת מסמך מסוג הזמנה אשר אין לו משקל חשבונאי ולא צריך למחוק אותו אחר כך.

הגדרות מסמך