F קבלות תרומה – תקבול
Close

קבלות תרומה

ללמוד איך לעבוד נכון ולהימנע מטעויות

בלוג

טיפים להפקת קבלת תרומה

על פי סעיף 35 לחוק העמותות חובה על העמותה להפיק קבלות על מכירות ושירותים בנפרד מקבלות עבור תרומה. העמותה חייבת לציין על קבלות בגין תרומה את המילה תרומה כלומר "קבלת תרומה".