F פתרון בעיות בעסקים – תקבול
Close

פתרון בעיות בעסקים

ללמוד איך לעבוד נכון ולהימנע מטעויות

לתת פתרון לבעיות

המלך והסלע – משל על פתרון בעיות בעסקים, בעבר הרחוק בממלכה עתיקה מלך הורה להניח סלע ענק באמצע דרך. המלך הסתתר ורצה לראות אם מישהו יוזיז..