F סגירת עסקה – תקבול
Close

סגירת עסקה

ללמוד איך לעבוד נכון ולהימנע מטעויות

מדריך למכירות בעסק

כאשר אתה מתקשר ללקוח פוטנציאלי חשוב מאוד לתת ללקוח להבין עם מי הוא מדבר. ציין את שמך המלא ושם העסק בצורה ברורה ברגע שהלקוח ישמע את שמך המלא..