F הפקת קבלה – תקבול
Close

הפקת קבלה

ללמוד איך לעבוד נכון ולהימנע מטעויות

בלוג

טיפים להפקת קבלת תרומה

על פי סעיף 35 לחוק העמותות חובה על העמותה להפיק קבלות על מכירות ושירותים בנפרד מקבלות עבור תרומה. העמותה חייבת לציין על קבלות בגין תרומה את המילה תרומה כלומר "קבלת תרומה".