F איך רושמים קבלת תרומה. – תקבול
Close

איך רושמים קבלת תרומה.

ללמוד איך לעבוד נכון ולהימנע מטעויות

בלוג

טיפים להפקת קבלת תרומה

על פי סעיף 35 לחוק העמותות חובה על העמותה להפיק קבלות על מכירות ושירותים בנפרד מקבלות עבור תרומה. העמותה חייבת לציין על קבלות בגין תרומה את המילה תרומה כלומר "קבלת תרומה".