F דוחות וסיכומים בתקבול – תקבול
Close

תמונת מצב

 

דוח לוח המחוונים או הדאשבורד של תקבול מציג לנו את הנתונים הבאים:

 

סה"כ מכירות מתחילת החודש – מציג את התקבולים שהתקבלו בעסק לפי המסמכים שהפקנו בטווח יומי.

 

סה"כ מכירות מתחילת שנה – מציג לנו את הנתונים בטווח של שנה.

 

פילוח לפי אמצעי תשלום – מציג לנו את פילוח אמצעי התשלום או תקבול שקיבלנו בעסק במהלך החודש עם אפשרות להוזיז את טווח הזמנים.

דוחות

 

בסרגל הראשי במערכת ננווט לדוחות שם נוכל לצפות בדוח הרלוונטי כאשר הדוחות הזמינים הם :

 

מסמכים – כול ההצעות מחיר חשבוניות מס או קבלות וכדומה שהפקנו במערכת. בדו"ח זה נוכל לראות בקלות לראות כמה מע"מ צריך לשלם החודש ולעקוב אחרי המסמכים שיוצאים באופן אוטומטי מהמערכת.

 

הזמנות – דוח שיציג לנו הזמנות נכנסות מדפי הסליקה של תקבול ומאתרים שמחוברים בממשק למערכת. בדוח ההזמנות נוכל לראות גם עסקאות שלא הצליחו ולחזור ללקוח לסיום העסקה או לערוך ולחייב עסקאות ממתינות בהשהייה.

 

דוחות סליקת אשראי – דוח זה יראה לנו את כול העסקאות שעברו או נכשלו במערכת. דוח זה משמש לראות כמה כסף מגיע לנו מחברת האשראי, כדי לראות תמונה של כמה חייבנו החודש צריך לסנן את הדוח בסטטוס : מאושר , זיכוי חלקי, וזיכוי.

 

הוראות לחיוב – דוח אשר מרכז את כול ההוראות לחיוב (הוראות קבע)  שרצות במערכת. מדוח זה נוכל לעקוב אחרי עסקאות מחזוריות שקיבלנו מאתר מנויים או מדפי הסליקה ולערוך או לבטל את ההוראות קבע הקיימות.

 

הוצאות – דוח אשר יציג לנו את כול ההוצאות שתיעדנו באפליקציה עם קישור לתמונת החשבונית וגישה לרואה חשבון.

 

דוח מוצרים – דוח אשר יציג לנו את פילוח הפריטים או המוצרים שמכרנו לפי איך שהם נקלטו בחשבוניות וקבלות תקבול. 

 

דוחות חיצוניים – פה למעשה אין דוחות אלה ייצוא הנתונים למערכת דוחות חיצונית : דיווח לרשות המיסים קובץ מבנה אחיד, ייצוא דוח לרואה חשבון במבנה חשבשבת, דוח הכנסות אוטומטי במייל.

פילוח בתוך הדוח

 

בכול הדוחות הראשיים של תקבול ניתן לפלח את הטבלה לפי לחיצה על הכותרות ובנוסף אם נלחץ על ה3 קווים ליד השם של כותרת הטבלה נוכל לבחור לפי איזה נתונים לפלח את הדוח המוצג.

מאוד יעיל שנרצה לראות עסקאות שנכשלו או לראות רק כמה עסקאות זיכינו החודש בזיכוי מלא וחלקי.

בנוסף אם נרצה אפשר גם לגרור את הכותרת לכיתוב מעל הכותרת ואז כול הדוח יהיה מפולח רק על הנתון הזה לדוגמא עם נגרור לשם את הכותרת של השם לקוח נוכל לראות שמרכז את הנתונים לפי לקוחות.

כרטיס לקוח

 

בכרטיס הלקוח נוכל לראות דוחות מרוכזים על הלקוח : עסקאות, מסמכים והוראות לחיוב. לחיצה בתפריט פעולות תציג לנו עם פילוח של זמנים את ההיסטוריה פרטנית ללקוח. להגיע לדוחות בכרטיס לקוח ננווט ללקוחות ונלחץ הצג בלקוח הנבחר.