F סליקת אשראי לעסקים – תקבול
Close

סליקת אשראי לעסקים

ספקי אשראי לסליקה בעסקים כמו ישראכרט ויזה כאל ולאומי מקס (היה לאומי קארד) בעבר היו החברות היחידות שדרכם ניתן היה להתחבר לסליקת אשראי לעסקים וכאשר עסק רצה להתחיל לחייב כרטיסי אשראי הוא היה צריך לפנות לאחד הספקים ישירות ולעבור תהליך שדרש הרבה זמן וסבלנות ולפעמים בית העסק היה חייב לשלב כמה הסכמים כדי לקבל כיסוי מלא לכול הכרטיסים.

כיום כאשר עסק רוצה להתחיל לסלוק כרטיסי אשראי התהליך הרבה יותר מהיר והמבחר בין הספקים הוא הרבה יותר גדול. עסק שצריך סליקה לא צריך יותר לרדוף אחר הספק מאחר ושירותי הספקים ניתנים על ידי מערכות שמשלבות מספר יתרונות חשובים לבית עסק יחד עם הסליקה כמו תקבול.

כאשר נרשמים בתקבול ניתן להפעיל את ספק האשראי מייד בתום ההרשמה למערכת על ידי הזנת פרטי העסק והסכמה לעמלות הספק שייגבו מהכספים שהספק יעביר לבית העסק עבור עסקאותיו.

אחרי שתקבול תאשר שכול הפרטים אכן נקלטו תוכלו כבר להתחיל לחייב את כול כרטיסי האשראי וגם להפיק חשבונית מס קבלה או קבלה אוטומטית כמובן שזה לא חובה ישנם עסקים שרוצים להפיק את המסמכים בנפרד ולכן ניתן גם רק לחייב.

מסוף סליקת אשראי בעבר היה מכונה POS – point of sale היה בד"כ מגיע עם עלות רכישה חד פעמית ועלות חודשית. בתקבול ניתן להתחיל לחייב מהמחשב ומהנייד בלי מאמץ וללא עלות חודשית.