F יתרונות עבודה בענן מאובטח – תקבול
Close

תקבול ומיקרוסופט AZURE

אבטחה

AZURE הענן המאובטח של מיקרוסופט עובד תחת תקני האבטחה המחמירים בעולם מכיל הרבה תוכנות הגנה מובנות מראש בתוך הענן להגנה מהירה מפני חדירות והגנה על נתונים ומערכות.

שרתים מקומיים חשופים יותר לפריצות אבטחה מהרשת ומקומיות מאחר והשרת נמצא במיקום פיזי אחד קל יותר לגשת אליו החברות שמשתמשות בשרתים מקומיים צריכות ליישם את האבטחה או לשדרג מערכות קיימות בעצמם.

מהירות

לשרתים של מיקרוסופט יש מאיצים למערכות והיישומים האינטרנטיים שדואגים לזרימת התעבורה בצורה תקינה ומהירה לעומת זאת בשרתים מקומיים לרוב יש רכיבי תוכנה לא מעודכנים או לא מנוהלים כיאות שיכולים לגרום לבעיות מהירות כאשר ישנם הרבה משתמשים.

גיבויים

הגיבוי בשרתי ענן נעשה באופן אוטומטי על ידי שירותים של מיקרוסופט שאינם תלויים בגורם אנושי ולא חשופים לבעיות תשתיות במקום מסוים כמו חשמל או קווי טלפון ואינטרנט.

זמן נפילות

נפילות של חוות שרתים קורות לעיתים קרובות כתוצאה מנפילות חשמל בעיות תשתית או טעויות אנוש מה שלא קיים בשרתי ענן.

כאשר רוצים לעבוד עם מערכת אשר תרוץ מהר ותנהל עבורכם נתונים יקרים כמו פרטי לקוחות, מסמכים חשבוניות, קבלות ופרטי אמצעי התשלום עדיף להתחיל לעבוד עם מערכת כמו תקבול שפותחה במיוחד לעבודה עם הענן של מיקרוסופט.