F מדריך ליצירת לינק לתשלום – תקבול
Close

מדריך ליצירת לינק לתשלום

ללמוד איך לעבוד נכון ולהימנע מטעויות

מדריך בניית לינק לתשלום

מדריך וידאו ליצירת קישור לתשלום בוואצאפ שניתן לשלוח מתוך מערכת תקבול. הקישור יכול לשמש לדרישת תשלום , גביית ריטיינר או חיוב לקוחות מזדמנים.