F חיבור סליקת אשראי לעמותה - תקבול
Close

בלוג לעסקים

תהליך חיבור סליקת אשראי לעמותה

שלב א

תשלום הקמה לתקבול בהעברה בנקאית או בקישור הבא – https://paypage.takbull.co.il/4fnBg

שלב ב

הרשמה בתקבול עם פרטי : העמותה, חשבון הבנק ומורשי החתימה.

שלב ג

לשלוח מסמכים לחברת האשראי למייל שמתקבל בסיום ההרשמה :

1. פרוטוקול מורשה חתימה –  מסמך שהעמותה יוצרת בהקמתה על ידי "הוועד המנהל" על פי תקנון העמותה. לקבלת אישור ניהול תקין ואישור לסלוק הפרוטוקול חייב לעמוד בתנאים הבאים:

– להיות מורכב לפחות מ 2 מורשי חתימה שמורשים יחדיו לא כל אחד לחוד

– מורשי החתימה מורשים לכל עניין (ללא הגבלה נגיד רק לסליקה) ולא קרובי משפחה.

– תאריך הפקת הפרוטוקול לא יעלה על 6 שנים.

– מספר העמותה חייב להופיע על המסמך.

– הפרוטוקול חייב להיות עם חותמת וחתימת עורך דין.

2. צילומי ת.ז של מורשי החתימה – ביומטרי עם גב התעודה, רגיל עם הספח.

3. אישור ניהול תקין מרשם העמותות – אישור אשר עמותה מקבלת לאחר שנתיים של פעילות רצופה ומוכחת ועמידה בהוראות החוק וכללי רשם העמותות.

או

אישור רו"ח שמלווה את העמותה ומגיש עבורה את הדיווחים. – לעמותות שטרם עברו שנתיים או שטרם קיבלו אישור ניהול תקין מרשם העמותות.

4. תעודת עמותה.

5. תקנון עמותה.

6. אישור ניהול חשבון או צ'ק מבוטל מחשבון הבנק של העמותה.

7. הוראה לחיוב חשבון לקוד מוסד 52235 יופיי פיננסים – הוראה זו היא חובה וייעודה עבור ביצוע זיכויים וביטולי עסקאות.

שלב ד

פגישה עם מורשי חתימה – לאחר שליחת כל המסמכים ווידוא תקינותם יקבעו פגישה עם מורשי החתימה, לתהליך מהיר יש לוודא זמינות ואפשרות פגישה עם מורשי החתימה יחדיו.

שלב ה

עיבוד המסמכים ואישור חברת האשראי – לאחר הפגישה כל המסמכים יועברו לחברת האשראי, תהליך האישור לוקח בין 14-7 ימי עסקים.

התחלת עבודה 

כאשר תאושר הסליקה תקבלו הודעה מיופיי ותוכלו להתחיל לסלוק וליצור דפי תרומה בתקבול.

בלוג לעסקים

5 טיפים להעלאת אחוז ההמרות באתרי מכירות

להביא גולשים לאתר צריך לפרסם לקהל הנכון בפלטפורמה הנכונה. האתגר האמיתי מתחיל שמתחילים להיכנס מספר סביר של גולשים לאתר. איך להציג לגולשים את המוצר בצורה משכנעת ולהביא או לקנות או ל"המרה" זה כבר שאלה שמטרידה מומחים בעניין.

קרא עוד »