F חיבור סליקת אשראי לעמותה – תקבול
Close

בלוג לעסקים

תהליך חיבור סליקת אשראי לעמותה

שלב א

תשלום הקמה לתקבול בהעברה בנקאית או בקישור הבא – https://paypage.takbull.co.il/4fnBg

שלב ב

הרשמה בתקבול עם פרטי : העמותה, חשבון הבנק ומורשי החתימה.

שלב ג

לשלוח מסמכים לחברת האשראי למייל שמתקבל בסיום ההרשמה :

1. פרוטוקול מורשה חתימה –  מסמך שהעמותה יוצרת בהקמתה על ידי "הוועד המנהל" על פי תקנון העמותה. לקבלת אישור ניהול תקין ואישור לסלוק הפרוטוקול חייב לעמוד בתנאים הבאים:

– להיות מורכב לפחות מ 2 מורשי חתימה שמורשים יחדיו לא כל אחד לחוד

– מורשי החתימה מורשים לכל עניין (ללא הגבלה נגיד רק לסליקה) ולא קרובי משפחה.

– תאריך הפקת הפרוטוקול לא יעלה על 6 שנים.

– מספר העמותה חייב להופיע על המסמך.

– הפרוטוקול חייב להיות עם חותמת וחתימת עורך דין.

2. צילומי ת.ז של מורשי החתימה – ביומטרי עם גב התעודה, רגיל עם הספח.

3. אישור ניהול תקין מרשם העמותות – אישור אשר עמותה מקבלת לאחר שנתיים של פעילות רצופה ומוכחת ועמידה בהוראות החוק וכללי רשם העמותות.

או

אישור רו"ח שמלווה את העמותה ומגיש עבורה את הדיווחים. – לעמותות שטרם עברו שנתיים או שטרם קיבלו אישור ניהול תקין מרשם העמותות.

4. תעודת עמותה.

5. תקנון עמותה.

6. אישור ניהול חשבון או צ'ק מבוטל מחשבון הבנק של העמותה.

7. הוראה לחיוב חשבון לקוד מוסד 52235 יופיי פיננסים – הוראה זו היא חובה וייעודה עבור ביצוע זיכויים וביטולי עסקאות.

שלב ד

שיחת אימות טלפונית עם מורשה חתימה (לוודא שהפרטים שהוזנו נכונים).
לאחר שיחת האימות ניתן להתחיל לחייב במידה וכל המסמכים תקינים.

שלב ה

פגישה עם מורשה חתימה – להשלמת התהליך וקבלת הכספים שנסלוק חובה לעשות פגישת אימות עם מורשה חתימה (פיזית או בזום).

בלוג לעסקים

סליקה לעסקים

סליקה לעסקים אם אתם קוראים מאמר זה או התעכבתם עליו למספר רגעים, יש סיכוי רב שאתם או אתן אולי בעלי עסק, חנות, בית חרושת או

קרא עוד »

עוברים מפטור למורשה? חשוב לדעת

מתי נוציא 2 מסמכים במקום אחד? כאשר התשלום הוא לא מידי כלומר שאנחנו מתבקשים להוציא חשבונית מס טרם קבלת הכספים. במצב זה נוציא ללקוח חשבונית מס וכאשר נקבל את הכסף "נסגור" את החשבונית עם קבלה שמציינת את אופן קבלת התשלום והסכום.

קרא עוד »

מערכות לקבלות תרומה לעמותות

סליקה לעמותות ומלכ"רים מערכת סליקה בענן המאובטח של מיקרוסופט ובהתאם לתקן האבטחה העולמי PCI DSS מערכות לקבלות תרומה לעמותות אישור רשות המיסים להפקת קבלות דיגיטליות

קרא עוד »