Close
8 “חוקי אשראי” שחובה לעסק לדעת
1. זיכוי עסקה רגילה על ידי בית העסק – חשוב לזכור שאת העמלה שנגבתה על ידי חברת האשראי בעסקה המקורית בית העסק לא יקבל חזרה.
2. ביטול עסקה רגילה על ידי בית העסק – ביטול יכול להיעשות דרך המוקד העסקי של חברת האשראי.
3. ביטול עסקה רגילה של לקוח מול חברת האשראי – שהלקוח רוצה לבטל חברת האשראי לא מבטלת את העסקה ללא אישור בית העסק או הוכחה שבוצעה עסקה שלא כדין (הוכחה פיזית ,הקלטה וכו’ עדות אישית לא עוזרת). (נוהל זה משתנה לעת לעת ויש יוצאי דופן).
במידה ובוטלה העסקה יוחזר החיוב ללקוח ובמידה ונרשם לבית העסק יקוזז הסכום במועד זיכוי הכספים החודשי או ייגבה דרך חשבון הבנק של בית העסק ישירות במידה ואין לו כסף כרגע בחשבון האשראי. במערכות מסויימות העסקאות ממתינות לשידור עד 12 בלילה ועד אותו מועד ניתן לבטלם.
4. זיכוי עסקת תשלומים על ידי בית העסק – לא ניתן , במידה ובית העסק רוצה לבטל הוא צריך להודיע לספק האשראי שלו שהעסקה מבוטלת. מערכות מסויימות העסקאות ממתינות לשידור עד 12 בלילה ועד אותו מועד ניתן לבטלם.
5. ביטול עסקת תשלומים ,לקוח מול חברת האשראי – חברת האשראי לא מבטלת עסקת תשלומים ללא אישור בית העסק או הוכחה שבוצעה עסקה שלא כדין (הוכחה פיזית ,הקלטה וכו’ עדות אישית לא עוזרת) הדבר הגיע עד לבית משפט לאחרונה שם נפסק כי חברת האשראי לא חייבת לבטל עסקת תשלומים ללקוח.
6. ביטול עסקת הוראת קבע באשראי על ידי בית העסק – עסקה של הוראות קבע ניתן לעצור בכול רגע נתון על ידי מערכת הסליקה של בית העסק.
7. ביטול עסקת הוראות קבע, לקוח מול חברת האשראי לאור חוק הגנת הצרכן וההתייחסות שם לגבי עסקה מתמשכת חברת האשראי תבטל כול חיוב של הוראות קבע לבקשת הלקוח כזכותו על פי חוק זה.
8. זיכוי עסקה של הוראות קבע באשראי על ידי בית העסק מאחר ומדובר בעסקה שנגבית בכול חודש בית העסק אינו מזכה אלה מפסיק אותה, כעסקה בפני עצמה חברת האשראי לא לקחה מראש עמלה כמו בעסקה תשלומים ולכן בית העסק אינו צריך לקבל ממנה כול זיכוי בגין חיובים אחורה או קדימה בזמן.