Close

נתונים מתוך 140,000 שיחות מכירה

נתחיל מהסוף שקונה פוטנציאלי אומר “אני צריך לחשוב על זה” אין לזה השפעה שלילית על תוצאות העסקה … קצת סותר את ההיגיון? הנתונים מראים אחרת.

נכון שבתחושה שלקוח אומר לנו שהוא צריך לחשוב על זה ההרגשה שלנו שהוא אומר לנו בנימוס שהוא לא מעוניין אבל זה לא המקרה. על פי הנתונים שלקוח אומר את הביטוי הזה הסיכויים לסגירת עולים במקצת (כנראה שהם באמת צריכים לחשוב על זה) והנקודה החשובה פה היא שאתם שומעים את הביטוי אין לו משמעות שלילית כפי שאתם חושבים אז אל תינטשו את העסקה.

עוד נקודה מעניינית היא שאנחנו נשמע את הביטוי בשיחה בד”כ תהליך המכירה יתארך ב 173% וזה קורה כי השיחה הבאה שתתרחש עם הלקוח שאמר את זה תתרחש אחרי זמן ארוך יותר ב55% מהזמן שהיינו מקיימים שיחת מכירה נוספת עם לקוח שלא אמר את הביטוי.

בדרך כלל לקוח שאומר את הביטוי “אני צריך לחשוב על זה” רוצה לצאת מהשיחה ויש לו משהו שמטריד אותו שהוא לא רוצה להגיד נסו להגיד ללקוח משפט בסגנון ” בד”כ שאומרים לי את זה אני פספסתי משהו … מה פספסתי?”

הצלחתם לסגור את העסקה? מעולה לא לשכוח לחייב את האשראי ולהפיק את החשבונית הדיגיטלית במערכת תקבול לעסקים