Close

רואה חשבון

לא חשוב איזה עסק חדש אתם מקימים פטור, מורשה או חברה הדבר הראשון שכולם עושים זה לפנות לרואה חשבון.

רואה החשבון יסביר לכם איזה חובות וזכויות מגיע לכם כאשר אתם פותחים את העסק החדש ויסביר לכם איזה סוגי מסמכים אתם תצטרכו לתת ללקוחות שלכם כגון :

קבלה, חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, קבלת תרומה, חשבונית עסקה, תעודת משלוח וכדומה..

ובאיזה מצבים צריך לתת איזה מסמך.

לדוגמא

  • – עוסק פטור לא יכול להפיק חשבוניות אלא רק קבלות.
  • – עמותה חייבת להפיק קבלת תרומה על כל תרומה שהיא מקבלת וקבלה רגילה על מוצרים שהיא מוכרת ולנהל סדרות נפרדות בנושא.
  • – בחיוב כרטיס אשראי מלקוח חייבים להפיק את המסמך חשבונית מס קבלה.
  • – כאשר מזכים חיוב אשראי חייבים להפיק חשבונית זיכוי.
  •  

בסוף כול חודש (או תקופתי בהתאם להתנהלות שקובעים) תצטרכו לדווח לרואה החשבון שלכם איזה הכנסות והוצאות היו לכם כדי לעשות זאת תצטרכו להגיש לרואה החשבון את כול המסמכים שיצרתם מהדיווח הקודם שעשיתם.

במידה ויש לכם מערכת כמו תקבול תוכלו לגשת למערכת ולשלוח את כול המידע לרואה החשבון במייל בצורת קובץ שהוא בתורו קולט לתוכנת הנהלת חשבונות שלו שיודעת לתת לו תמונה מקיפה של חשבונות ותזרים העסק.

ניתן גם לדווח ישירות לאתר מס הכנסה במידה ורוצים אבל מומלץ להיעזר ברואה חשבון שיודע לפעמים נהלים ואפשרויות בדיווח מניסיונו שאנו לא מכירים.