F חשבונית מס קבלה | תקבול
Close

חשבונית מס קבלה​

מי זוכר את הימים בהם מילאנו בעט את חשבוניות העסק שלנו. כן, היינו מזמינים פנקסי חשבוניות רבים בעלות שהגיעה עד ל 100 ש"ח לפנקס והיינו ממלאים להנאתנו את החשבוניות הנ"ל בין אם היתה לנו חנות, בית עסק או כל עסק אחר אשר נדרש לקנייה ומכירה של מוצרים עבור מבתי עסק אחרים ולבתי עסק אחרים. 
מי זוכר שכאשר היינו עושים טעות כתיב או טעות בכמות היינו צריכים לבטל את החשבונית ולהתחיל חשבונית אחרת. מי זוכר שהיינו צריכים לשלוח בדואר העתקתים מהחשבוניות הללו לרואה או רואת החשבון שלנו וכמובן ללקוח. אלו היו זמנים. אני לא כותב את זה כמובן בציניות אלא מנסה לתאר מצב שהיה בעבר היחסית רחוק אם לקחת בחשבון את המהירות בה משתנה המציאות הטכנולוגית סביבנו, מצב שהיה נכון וטוב לאותם זמנים אבל היום מתאר אופן פעילות מיושנת. אני לא אומר לא נכונה או לא חוקית אבל בהחלט מיושנת. כיום, הטכנולוגיה מאפשרת לנו את ניהול הנהלת החשבונות שלנו באופן מתקדם ביותר. חברות כמו חברת תקבול לדוגמה פתחו תוכנות ניהול מתקדמות המאפשרות הפקת חשבונית מס קבלה, או חשבונית חתומה דיגיטלית, חשבונית עסקה ובעצם מערכת להפקת חשבוניות דיגיטליות דרך המחשב וחינם. אבל לא רק  זה
 
מציעה  תקבול. כל המידע שלכם לא יהיה מאוחסן באיזשהו דיסק קשיח או מחשב שאותו צריך לגבות יום ולילה אלא כל הוא יישמר על ידי שירותי הענן של חברת מיקרוסופט באופן המאובטח ביותר שניתן לשמור מידע כיום. נדרשים להפיק חשבונית מס קבלה? נכנסים לתוכנת תקבול, מקלידים את אותה חשבונית מס קבלה שהיא גם חשבונית חתומה דיגיטלית ווהתוכנה שולחת את אותה חשבונית ללקוח ולרואה או רואת החשבון שלכם. הכל אוטומאטי. עשיתם טעות? מתקנים מייד. רוצים בכל רגע נתון את אותה חשבונית עסקה? תוכלו להיכנס דרך הסלולר שלכם למערכת ולבדוק את מצב החשבוניות, הגבייה, מה נותר לתשלום ועוד ועוד אינפורמציה. היום הכל שקוף. אבל רק לכם וכמובן למי שאתם מאשרים גישה למערכת. נדרשים להפיק חשבונית מס קבלה? מערכות להפקת חשבוניות כמו זאת של חברת תקבול מאפשרות לכם לעשות זאת באופן מהיר, יעיל ומאובטח ביותר. צרו קשר כבר היום עם נציגי החברה.