Close

בשנות ה 20 של המאה הקודמת צצו לראשונה כרטיסי הפלסטיק המוכרים אבל לא כמו שאנחנו מכירים היום , כרטיסי הפלסטיק הופצו על ידי חברות גדולות כמו חברות נפט ורשתות מלונות ללקוחותיהם שיוכלו לסלוק עמם עבור סחורה בחנויות שלהם .

1950 כרטיס אוניברסלי ראשון שאפשר סליקה אצל מגוון שונה של סוחרים כרטיס דיינרס.

1958 כרטיס הנסיעות ובידור של אמריקן אקספרס סליקה מטעם בנק אוף אמריקה.

1976 כרטיס של בנק אוף אמריקה שיצא ב1958 יוצא לפעילות בינלאומית ונקרא מחדש ויזה

השיטה המקורית שהומצאה ב1950 בוססה על גביית תשלום עמלה ממחזיקי הכרטיס והתחשבנות רבעונית עם הסוחרים על הסליקות שבוצעו כאשר הלקוחות היו מחויבים מידי חודש בנוסף חברות הכרטיסים היו גובים עמלה שנעה בין 3-4 אחוזים מבתי העסק שהיו משתתפים.

בשנות ה60 הוכנסה גם שיטת סליקת כרטיס אשראי בנקאי שבמסגרתה הבנק היה מקבל מהסוחר את ה”סליפים” של המכירות ומחייב את מחזיקי הכרטיס ישירות או בתשלומים חודשיים ולוקח עמלות טיפול מהלקוחות.

לאחר המשבר הפיננסי של 2008-9 הוכנסה שיטת דביט שבמסגרתה הלקוחות לא יכולים לצבור חוב והסליקה שנעשית עם הכרטיס מתבצעת ישירות מחשבון הבנק של מחזיק הכרטיס במידה ואין כסף אין עסקה.

מקור https://www.britannica.com/topic/credit-card